Korálové útesy v Egyptě: Krásy pod hladinou a jejich formace

Pod hladinou moře v Egyptě se nachází rozsáhlé a různorodé korálové útesy, vytvořené unikátními geografickými rysy. Tyto útesy, které sahají od Gubalu po Ras Hedarbu, nejsou pouze vizuálně poutavé, ale také značně ovlivňují mořskou faunu a flóru.

V posledních letech však korálové útesy čelí závažným hrozbám, způsobeným zejména turismem, znečištěním a nadměrným rybolovem. Egypt tak postupně vyhlašuje chráněné mořské oblasti, aby přispěl k udržení těchto ekosystémů.

Co jsou korálové útesy?

Korálové útesy jsou unikátní a složité ekosystémy, které se objevily před více než 400 miliony lety a za posledních 25 milionů let se vyvinuly do moderních forem. Tyto útesy, nacházející se pod hladinou Rudého moře, tvoří korálové kolonie, na první pohled připomínající kámen, ve skutečnosti se ale jedná o živé organismy. Tyto kolonie vznikají díky postupnému usazování a mineralizaci polypů, spojovaných uhličitanem vápenatým.

Jsou nenahraditelným prvkem mořských ekosystémů, poskytujícím útočiště pro tisíce druhů zástupců podmořského života. Jejich biologická diverzita a schopnost sloužit jako místo pro rozmnožování a odchov mláďat přispívají k udržení ekologické stability.

Korálové útesy chrání pobřežní oblasti před erozí a ničivými vlnami.

Geografická poloha egyptských korálových útesů

Egyptské korálové útesy tvoří pobřežní útesy podél celého pobřeží, od Suezského zálivu a Akabského zálivu na severu po hranici se Súdánem na jihu. Severní část Rudého moře má největší rozmanitost korálů, přičemž ideálními místy pro potápění v Egyptě jsou pobřežní útesy a ostrovy kolem. Dohromady se v Rudém moři nachází přes 800 km korálových útesů.

Krásnou podívanou nabízí také méně frekventovaná turistická letoviska, jako je Marsa Alam, kde korály stále odolávají mechanickému poškození, na rozdíl od těch v okolí Hurghady.

Přečtěte si také: Exkluzivní ubytování: Nejlepší hotel v Egyptě

Vznik korálových útesů

Korálové útesy začínají vznikat, když volně plující larvy korálů přilnou k ponořeným skalám nebo tvrdým povrchům podél okrajů ostrovů nebo kontinentů. Jak korály rostou a rozšiřují se, útesy přijímají jednu ze tří hlavních charakteristických struktur – lemový neboli příbřežní, bariérový nebo atol.

Proces vzniku korálových útesů zahrnuje několik klíčových momentů:

  1. Korálové polypy, malé organismy podobné mořským sasankám, jsou zodpovědné za vytváření vápencových schránek a žijí ve vzájemné symbióze s mikroskopickými řasami. Když polypy konzumují plankton a jiné drobné částice, uvolňují vápenaté ionty, které spolu s uhličitanovými ionty v mořské vodě tvoří vápencový materiál.
  2. Postupně se akumuluje vápenatý materiál, který vytváří pevný substrát pro korálový růst. V průběhu času se tento proces opakuje, což vede k akumulaci dostatečného množství vápence na mořském dně a k vytváření korálových ostrůvků.
  3. Nejčastěji korály rostou rychlostí 0,3 až 2 centimetry za rok, zatímco když mají dostatek slunečního světla, jsou schopné povyrůst až o 10 centimetrů za rok. Celý proces může trvat desetitisíce let, než se vytvoří kompletní korálový útes.
Korály v Egyptě
Korály v Egyptě

Druhy korálů v Egyptě

Mezi hlavní druhy patří tvrdé korály, které vytvářejí robustní ochranné skelety tvořící korálové útesy, a měkké korály. Tvrdé korály vylučují uhličitan vápenatý, což formuje základ korálových útesů. Naopak měkké korály mají zpevněný skelet s ostnatou nebo zrnitou texturou, což jim poskytuje ochranu před predátory. Oba typy korálů hrají klíčovou roli v ekosystému korálových útesů, které slouží jako domov pro ryby a další mořské živočichy.

Tvrdé korály mají různorodé tvary skeletu, které lze klasifikovat podle několika kategorií, jako jsou větvící korály, masivní korály nebo sloupovité korály. Měkké korály se od tvrdých odlišují měkkou a pružnou texturou a absencí vápenatého skeletu. Jejich těla jsou flexibilní, reagují na dotek a jsou obvykle výrazně zbarvené, což umožňuje rozeznání od tvrdých korálů s pevným skeletem.

Pokud se rozhodnete pro potápění v Egyptě, je možné pozorovat rozmanité druhy korálů hrající všemi barvami, a to od měkkých laločníků a rohovitek po tvrdé větevníky a mozkové korály.

Ekosystém korálových útesů

Korálové útesy jsou považovány za jedny z nejrozmanitějších ekosystémů na světě. Tisíce korálů tvoří kolonie, nabízející útočiště, potravu a místa pro rozmnožování mnoha mořským organismům. Tyto útesy jsou často označovány jako „deštné pralesy moře“, a to právě pro svou bohatou biodiverzitu. Živé organismy využívají vzniklé štěrbiny a zákoutí mezi korály jako úkryty, místa pro hledání potravy a prostředí pro rozmnožování a výchovu mláďat.

Dugong
Dugong

V Rudém moři se nachází více než 300 druhů korálů a 2 100 druhů ryb, z nichž se 10 % vyskytuje pouze zde. Tento podmořský ekosystém je domovem různých mořských živočichů a rostlin:

  • Korály a mořští bezobratlí: Kromě korálů lze najít různé druhy mořských bezobratlých, jako jsou mořští houbovci, mořští ježci, sasanky a další druhy korálových bezobratlých, které žijí v symbióze s korály a tvoří důležitou součást mořských ekosystémů.
  • Mořští savci: V moři u Egypta se mohou vyskytovat delfíni, jako je delfín obecný nebo delfín dlouholebý. Občas se můžete setkat také s velrybami, například s velrybou kýlnatou.
  • Mořské plži a měkkýši: Na mořském dně žijí různé druhy plžů a měkkýšů, kteří hrají důležitou roli ve stravovacím řetězci a ekologii dna moře.
  • Ryby: V Rudém moři nalezneme mnoho druhů ryb, mezi nejčastěji vídané patří klipky, pomci, čtverzubci, ježíci, havýši, perutýni, murény, barakudy a další druhy ryb s různými tvary a barvami.
  • Žraloci: Jako žralok obrovský, žralok bíloploutvý a žralok modrý, obývají tato moře a jsou součástí místního mořského ekosystému.
  • Mořští hadi a rejnoci: Rejnok červený a mořský had modrý jsou mezi druhy mořských hadů a rejnoků, kteří se často skrývají v korálových útesech. Nejčastěji můžete při šnorchlování spatřit Trnuchu modroskvrnnou.
  • Krabové a korýši: Různé druhy krabů, humrů, krevet a korýšů obývají mořské dno a jsou důležitými články mořského potravního řetězce.

Ráj pro potápěče

Egypt je pro svůj bohatý podmořský život vyhledávaný potápěči a turisty z celého světa. Nabízí dokonce jedny z nejlepších lokalit pro potápění na světě. Na popularitě se podílí křišťálově čisté modré vody Rudého moře, které hostí stovky druhů ryb a různé typy korálů. Pobřežní města, jako je Hurghada a Sharm el Sheikh, patří mezi nejvyhledávanější destinace, jelikož odtud několikrát denně vyplouvají výletní lodě k proslulým potápěčským místům.

Téměř nedotčené korály pak lze obdivovat v turistickém letovisku Marsa Alam, v němž se cestovní ruch rozmáhá až v posledních letech. Bohatý podmořský život je k vidění u útesů kolem Bratských ostrovů. Ty svou barevností lákají jak hejna ryb, tak také žraloky.

Podmořský život v Egyptě hraje všemi barvami
Podmořský život v Egyptě hraje všemi barvami

Za zmínku určitě stojí také Modrá jáma, která je však kvůli velkým hloubkám doporučovaná spíše zkušenějším potápěčům. Originální zážitek představuje potápění se u vraku britské nákladní lodi Thistlegorm, kterou v Rudém moři roce 1941 potopily německé bombardéry.

Žraloky, tuňáky nebo třeba kranase je pak možné pozorovat u malého útesu Daedalus. Egyptské Rudé moře je ideálním místem pro potápěče všech úrovní dovedností, avšak vždy se potápějte se zkušenými instruktory, nikoliv na vlastní pěst.

Výzva k ochraně korálových útesů

Korálové útesy čelí řadě hrozeb, které vážně ohrožují jejich stabilitu a biodiverzitu. Mezi přední hrozby patří změny klimatu, nadměrný turismus a intenzivní rybolov. Změny klimatu zahrnují stoupající teploty vody a kyselost oceánů, což má na korálové útesy devastující účinky. Když jsou mořské teploty nad normálním rozsahem, korály mohou začít ztrácet symbiotické řasy, čímž dochází k jejich oslabení. Nadměrný turismus je další závažnou hrozbou pro korálové útesy.

Nápor turistů mnohdy vede k fyzickému poškození korálů, například pošlapáním, neopatrným šnorchlováním nebo nevhodným kotvením lodí. Neudržitelný rybolov pro změnu narušuje rovnováhu v mořských ekosystémech a snižuje populaci ryb. Egypt a mezinárodní komunita zavádějí pro ochranu korálových útesů různá opatření, jako je jejich monitorování, dále stanovují omezení týkající se turismu i rybolovu a vyvíjí programy na podporu udržitelného cestovního ruchu.

Podmořské dno v Egyptě
Podmořské dno v Egyptě

Egypt se také angažuje v mezinárodních iniciativách, spolupracuje s vědeckými organizacemi a podílí se na dohodách o ochraně mořského prostředí. Mezinárodní organizace, včetně organizací OSN a nevládních organizací, spolupracují na globálních projektech zaměřených na ochranu korálových útesů.

Korálové útesy v Egyptě jsou důležitou součástí mořské biodiverzity, avšak jejich budoucnost je ohrožená změnami klimatu, nadměrným turismem a rybolovem. Ochrana těchto unikátních ekosystémů je nezbytná pro udržení bohatství podmořského života a zachování krásy korálových formací.

Během pobytu se tak zaměřte na udržitelné cestování, které v souvislosti s korály zahrnuje aplikování šetrných opalovacích krémů a minimální používání plastů.

Jak to vypadá pod mořskou hladinou v Egyptě?

Štítky k článku:

Sdílejte článek se svými přáteli!