Nemocenská dovolená a cestování: Co musíte vědět?

Dovolená v zahraničí je sen mnoha z nás, ale co se stane, když onemocníte a pobíráte nemocenskou? V tomto článku se podíváme na důležitá pravidla a procedury, které musíte dodržovat při cestování do zahraničí v období nemocenské dovolené.

Co je nemocenská dovolená?

Nemocenská dovolená je pracovní právo, které zaměstnancům umožňuje být placeni nebo alespoň chráněni před ztrátou příjmů v případě nemoci, zranění, nebo jiné neschopnosti pracovat. Během nemocenské dovolené zaměstnanec obdrží finanční náhradu, pokrývající část jeho průměrného výdělku. Děje se tak na základě lékařského potvrzení o neschopnosti vykonávat práci. Toto právo může být zajišťováno státem nebo zaměstnavatelem.

V době, kdy pobíráte nemocenskou dovolenou, nemáte nárok na čerpání běžné dovolené. To znamená, že pokud onemocníte během plánované dovolené, vaše dovolená se přeruší. Důsledkem toho je, že dny, které budete mít brány jako nemocenskou dovolenou se do běžné dovolené nebudou počítat.

Toto pravidlo je důležité mít na paměti, pokud plánujete dovolenou a zároveň víte, že jste v riziku onemocnění, nebo pokud již pobíráte nemocenskou.

Změna místa pobytu během nemocenské dovolené

Pokud máte v úmyslu změnit místo pobytu během trvání nemocenské dovolené, například kvůli plánované dovolené v zahraničí, musíte dodržovat určitá pravidla a získat potřebná povolení bez kterých není možné vycestovat.

  1. Prvním krokem je získat souhlas od svého ošetřujícího lékaře. Tento souhlas je důležitý, protože lékař musí posoudit, zda je váš zdravotní stav stabilní a zda-li vůbec můžete cestovat. Pokud Vám lékař dá souhlas, můžete pokračovat k dalšímu kroku.
  2. Pokud plánujete změnu místa pobytu do zahraničí, dalším krokem je získání souhlasu od příslušného orgánu nemocenského pojištění, což v České republice obvykle zahrnuje Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Musíte podat žádost o změnu místa pobytu během nemocenské dovolené a uvést konkrétní důvody pro změnu.

Orgán nemocenského pojištění může požadovat další dokumenty nebo informace. Je proto vhodné konzultovat tuto situaci s lékařem a kontaktovat příslušný orgán v dostatečném předstihu, abyste mohli naplánovat svou dovolenou s vědomím všech povinností a omezení.

Je důležité mít na paměti, že ne všechny žádosti budou schváleny!

V případě, že souhlas se změnou pobytu nezískáte, můžete vyčkat s uskutečněním dovolené po ukončení pracovní neschopnosti nebo zkusit pracovní neschopnost ukončit (nelze pouze přerušit) a použít klasickou dovolenou. Po návratu ze zahraničí lékař opět posoudí zdravotní stav a může Vás opět uznat práce neschopným. Tento proces je však velmi komplikovaný a neetický. Velmi záleží na dobré vůli Vašeho ošetřujícího lékaře.

Dovolená v zahraničí během nemocenské dovolené je možná
Dovolená v zahraničí během nemocenské dovolené je možná

Důležité rady pro cestování během nemocenské dovolené

Pokud získáte všechna potřebná povolení a již Vám nic nebrání vycestovat, je důležité dodržovat následující rady:

  1. Sledujte svůj zdravotní stav: I když jste na dovolené, nesmíte zapomínat na svou zdravotní péči. Udržujte kontakt s lékařem a dodržujte jeho pokyny ohledně léčby a rehabilitace.
  2. Mějte pojištění: Mějte uzavřenou cestovní pojišťovnu, která vám bude pokrývat lékařské náklady v zahraničí, pokud by došlo k zhoršení vašeho zdravotního stavu.
  3. Dbejte na hygienu a prevenci: Věnujte zvýšenou pozornost hygieně a prevenci nemocí, abyste minimalizovali riziko dalšího onemocnění.
  4. Zvažte rizika: Přemýšlejte o rizicích spojených s cestováním, jako jsou změny klimatu, nadměrná fyzická námaha a infekční choroby.

Dodržujte všechna pravidla a nařízení

Cestování během nemocenské dovolené do zahraničí je možné, ale vyžaduje pečlivou přípravu a dodržování pravidel. Důležité je poradit se s ošetřujícím lékařem, získat jeho souhlas a dodržovat procedury stanovené orgánem nemocenského pojištění.

Cestujte pouze tehdy, pokud je to bezpečné a dle platných předpisů.

Nezapomeňte, že vaše zdraví by mělo být vždy na prvním místě.

Štítky k článku:

Sdílejte článek se svými přáteli!