Zpožděný nebo zmeškaný let. Na co máte nárok?

Dopravci dělají vše proto, aby vám v případě zpoždění či zrušení letu nemuseli dát při nejlepším vůbec nic. Zákon ale mluví jinak a cestujícím přiznává různé náhrady. Zjistěte, na co máte právo!

Časová rezerva při odletu je nezbytná, ale ne vždy vám pomůže. Případů, kdy měl člověk tak velkou rezervu, až při samém čekání usnul přímo před odletovou bránou a nikdo ho nevzbudil (ano, je dobré si natáhnout budík i když rozhodně „nejdete spát“ a „nejste unavení“), by vydalo na knihu. Rezerva vám nepomůže ani v případě stávky letištního personálu nebo třeba nepokojů v cílové destinaci.

V případě zpoždění nebo zrušení letu dopravci rádi cestujícím zatajují informace, jen aby nemuseli sahat hluboko do kapsy. Na co máte skutečně nárok? Nenechte se odbýt!

Co vám náleží při zpožděném letu

Lety, které:

 1. začínají na letišti členského státu Evropské Unie (+Norska, Švýcarska a Islandu), končí kdekoliv;
 2. začínají kdekoliv, končí na letišti členského státu Evropské Unie (+Norska, Švýcarska a Islandu) a zároveň jsou operovány evropskou leteckou společností,

podléhají nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, které stanovuje pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo zpoždění letů. Mezi tyto náhrady patří dle okolností nárok na občerstvení, zajištění náhradního letu, ubytování a finanční kompenzace.

Nárok na občerstvení

Pokud je odlet přesunut alespoň:

 • 2 hodiny u letů do 1500 km,
 • 3 hodiny u letů na vzdálenost 1500 až 3 000 km,
 • 4 hodiny u letů nad 3 000 km,

máte nárok na zajištění občerstvení úměrného době čekání. To znamená, že při čekání 2-4 hodiny pravděpodobně dostanete voucher na bagetu a pití, při delším čekání můžete požadovat další kupon.

Nárok na občerstvení vám vzniká nezávisle na příčině zpoždění letu, čili i u zpoždění z důvodu mimořádných skutečností. Za mimořádné skutečnosti se považuje: nepříznivé počasí, stávka letištního personálu, špatná bezpečnostní situace, problémy na letišti – například požár. Mimořádnou skutečností není stávka zaměstnanců letecké společnosti.

Kde získat voucher na jídlo se informujte u personálu u odletové brány.

Nárok na ubytování

Pokud se zpoždění letu protáhne až do příštího dne, je aerolinka povinna vám zajistit a uhradit ubytování v hotelu a rovněž dopravu z letiště a zpět.

Nárok na ubytování vzniká nezávisle na příčině zpoždění letu.

Nárok na finanční kompenzaci 

Pokud dorazíte do cílové destinace minimálně o 3 hodiny později, než byl plánovaný přílet, máte nárok na finanční odškodnění ve výši:

 • 250 EUR při letu kratším než 1500 km,
 • 400 EUR při letu delším než 1500 km a kratším než 3500 km.

Při letu delším než 3500 kilometrů je rozhodující dobou zpoždění 4 hodiny – nad tuto dobu vám jsou aerolinky povinny vyplatit 600 EUR. Pokud je zpoždění mezi 3-4 hodinami, tak minimálně 300 EUR.

Na finanční kompenzaci máte nárok pouze, pokud došlo ke zpoždění vinou letecké společnosti. Netýká se tedy zpoždění, k nimž došlo z mimořádných příčin.

Jak o finanční odškodnění požádat

Svůj nárok na kompenzaci můžete uplatnit do 3 let. Budete potřebovat elektronickou letenku své rezervace, palubní vstupenku a ideálně také fotografii příletové tabule, kde je viditelné, že váš let byl zpožděn.

Tyto doklady spolu s číslem svého bankovního účtu včetně IBAN formátu zašlete elektronicky na leteckou společnost formou žádosti o odškodnění z důvodu opožděného příletu. Můžete uvést, že zpoždění bylo delší než 3 (respektive 4) hodiny a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 máte nárok na finanční kompenzaci v té a té výši.

Letecké společnosti samozřejmě nic vyplácet nechtějí a dost možná se setkáte s odmítavým přístupem, ignorací nebo odškodněním v nepřiměřené hodnotě. Záleží na vás, zda máte nervy se s aerolinkou dohadovat a návrh odmítnete, nebo nabízenou kompenzaci přijmete. Pokud s jejich nabídkou nesouhlasíte, můžete se obrátit i na společnosti zabývající se vymáháním odškodnění po leteckých společnostech, například společnost Vaše Nároky, Zpožděno nebo ClaimCloud, které si z vymožené částky vezmou provizi. Při neúspěšném boji tedy neplatíte nic.

Zmeškání navazujícího letu: Ne vždy padá vina na hlavu dopravce

Pokud letíte s přestupem, zapomeňte na „Dva je víc než jeden“. Nemyslíme teď přestupy (i když pro ně to platí rovněž), ale letenky. Pokud letíte například z Prahy do Bangkoku s přestupem v Istanbulu, můžou totiž nastat dvě situace:

 1. Cestu Praha -> Istanbul a Istanbul-> Bangkok máte na jedné letence;
 2. Pro cestu Praha -> Istanbul máte jednu letenku a pro cestu Istanbul -> Bangkok máte druhou letenku.

V prvním případě letecká společnost zodpovídá za návaznost letů. Čas potřebný k přestupu je přizpůsoben konkrétnímu letišti tak, aby jej cestující bez problému stihl. Pokud ho nestihne, vina padá na hlavu dopravce a ten vám musí zpoždění kompenzovat.

Na možnost číslo dvě si dávejte pozor. V takovém případě zodpovídáte za návaznost letů vy. Proto si při nákupu takové letenky dopřejte na přestup dostatečnou rezervu. Uvědomte si, že na některých světových letištích jsou dvě hodiny na přestup nikoliv rezervní, ale nutné.

Kde najdete svá zavazadla

Pokud máte celý let na jedné letence, zavazadla vám odbaví v odletové destinaci až do cíle. U separátně koupených letů si v místě přestupu musíte zavazadlo vyzvednout a opět odbavit. Počítejte s tím, že i to zabere značný čas.

Kompenzace při zmeškání navazujícího letu

Pokud za zpoždění může dopravce, a ne vy, náleží vám různé náhrady: zejména zajištění náhradního navazujícího letu v co nejbližším termínu, dále občerstvení přiměřené době čekání, a pokud vám byl zajištěn náhradní let až následující den, tak také ubytování v hotelu a dopravu do něj. Kromě toho můžete využít dva bezplatné hovory či e-maily. Nárok na finanční kompenzaci máte pouze, pokud ke zpoždění letu, kvůli kterému jste nestihli navazující spoj, došlo vinou dopravce, čili ne v případě mimořádných důvodů.

Pokud neletíte s nízkonákladovým dopravcem, nevěště hlavu ani v případě, že jste zmeškali let jen a jen kvůli sobě. Někteří dopravci vám zajistí náhradní let zdarma nebo za menší poplatek. U názkonákladovek s tím ale nepočítejte.

Na co máte právo při zrušeném letu

Nárok na náhradní let

Pokud je váš let zrušen, povinností aerolinky je zajistit vám let náhradní, a to v nejbližší možný termín. Pokud by pro vás byl nabídnutý termín nevyhovující, můžete po své letecké společnosti požadovat zajištění (a samozřejmě proplacení) náhradního letu u jiné aerolinky.

Pokud je náhradní let realizován až následující den, máte dále nárok na proplacení hotelu a odvozu do něj a také na zajištění plné stravy. Tyto práva vám aerolinka musí zajistit, ať už je příčina zrušeného letu jakákoliv, čili i z důvodu mimořádných okolností.

Nárok na občerstvení a ubytování

Platí stejné podmínky jako u zpožděného letu.

Nárok na finanční kompenzaci

Při zrušeném letu máte nárok na finanční kompenzaci ve výši 250 EUR při letu kratším než 1500 km, 400 EUR při vzdálenosti 1500 až 3500 km a 600 EUR při letu delším jak 3500 km.

Nárok na peněžní odškodnění zaniká, pokud vás dopravce informuje o zrušení:

 • více jak 14 dní před plánovaným letem, nebo
 • mezi 14 a 7 dny před plánovaným letem a je vám nabídnuto alternativní spojení s odletem maximálně o 2 hodiny dříve a příletem nejpozději o 4 hodiny později, nebo
 • méně jak 7 dní před plánovaným letem a je vám nabídnuto alternativní spojení s odletem maximálně o 1 hodinu dříve a příletem nejpozději o 2 hodiny později.
  (zdroj: https://www.cestujlevne.com/blog/zruseny-let)
Štítky k článku:

Sdílejte článek se svými přáteli!